Miljö

El & Trading AB har en miljöpolicy och ett starkt miljötänkande i alla sina uppdrag och arbeten och följer det senaste inom miljöledningsansvar för omhändertagande av utrangerade elanläggningar och dess utrustning enligt gällande milöjöbalk.
El & Trading AB har en tydlig arbetssäkerhetspolicy och följer gällande arbetsmiljölag.

Säkerhet: All personal utbildas fortlöpande i miljö och säkerhetsdfrågor. Personalen har tagit del av utbildning i Elsäkerhet avdelning C och ESA.
Berörd personal har utbildning i heta arbeten och Röda korsets ABC- utbildning.

MiljöPolicy
I vår verksamhet skall vi ständigt förbättra oss miljömässigt samt förebygga föroreningar och på detta sätt passa in i ett bärkraftigt och ekologiskt hållbart samhälle.

De metoder vi använder skall minimera förbrukning av råvaror och energi.
Vi skall vara kända för att driva ett samhällsansvarigt miljöarbete och visa våra kunder och leverantörer en miljöanpassad hantering inom områden vi valt att verka.
​​​​​​​
Vi skall alltid arbeta med att öka och sprida kundskapen och medvetandet kring miljöfrågor till utomstående och anställda.
Lagstiftningens och myndigheternas krav skall alltid uppfyllas.

Kontakt

Telefon
08-591 422 90
Telefax
08-591 422 99